נוהלים והוראות בטיחות של יחידת פס"ק – טכניון

נוהלים  והוראות בטיחות של יחידת פס"ק – טכניון מבוססים על פי תקנות הבטיחות של משרד להגנת הסביבה, משרד התמ"ת, משרד הבריאות.

ערכת הנוהלים אלו מרוכזים בקלסר צהוב שנמצא בכל איזור קרינה.

הערה: יחידת פס"ק – טכניון עובדת על עדכון/חידוש של נהלים פנימיים. שימו לב על מהדורה של נוהל.

עידכון הקלסר הצהוב של מעבדת מחקר הינו על אחריותה של מעבדת מחקר.

ערכת נוהלים של יחידת פס"ק – טכניון:

נוהל מספר RS-01: תקנות, פקוח ואכיפה – כללי (מהדורה 3)

נוהל מספר RS-02: חומרים רדיואקטיביים ומתקנים יוצרי קרינת X (מהדורה 3)

נוהל מספר RS-03: יחידות קרינה ואזורי קרינה (מהדורה 3)

נוהל מספר RS-04: עובדי קרינה (מהדורה 4)

החוזר בנושא עבודה בקרינה מייננת לעובדים מחוץ לטכניון הן בארץ והן בחול וכן במעבדות בטכניון

נוהל מספר RS-05: הדרכה ויועץ (מהדורה 3)

 ערכה של הוראות בטיחות בסיסיות לעבודה עם מקורות קרינה:

הוראות כלליות לבטיחות קרינה לעבודה עם מקור פתוח במעבדה בטכניון

הוראות נוספות לבטיחות קרינה לביצוע תהליך יודינציה במעבדה מרכזית

הוראות בטיחות קרינה בסיסיים למכשיר רנטגן בטכניון

טיפול בשפך רדיואקטיבי