אחראים לבטיחות קרינה בפקולטות

האחראי לבטיחות קרינה וסגנו בפקולטות  נבחרים מבין אנשי היחידות השונות בהם עובדים בקרינה מייננת ומשמשים כאנשי קשר בין פס"ק-טכניון לבין יחידתם ולסייע בפתרון בעיות הקשורות לשמירת רמת בטיחות קרינה נאותה  ביחידה. כמו כן, תפקידם של אחראי קרינה יבפקולטה הוא להיות לעזר לדיקן/ראש יחידה בכל  נושאי בטיחות הקרינה.

 תהליך מינוי של האחראי/סגן ביחידה מוגדרים בנוהל טכניוני  RS-03-03.

לרשימה של אחראים לבטיחות קרינה בפקולטות/יחידות לחץ כאן.

נושאים בתחום תפקידו של אחראי לבטיחות קרינה בפקולטה/יחידה

  1. לשמש כמקשר בין צוות יחידת פס"ק – טכניון לבין עובדי הקרינה בפקולטה/יחידה ולסייע בפתרון בעיות הקשורות לשמירת רמת בטיחות קרינה נאותה  ביחידה.
  2. להיות לעזר לדיקן /ראש יחידה בכל  נושאי בטיחות הקרינה.
  3. ליזום פעולות  לשיפור בטיחות הקרינה בפקולטה/יחידה בהתאם עם יחידת פס"ק – טכניון.
  4. לסייע במציאת פתרונות לבעיות סיכוני קרינה המתגלים בפקולטה/יחידה ולוודא כי ההערות וההוראות הניתנות ע"י אנשי פס"ק מיושמות בפקולטה/יחידה.
  5. להקפיד על כך שכל סיכון ו/או מיפגע קרינה המתגלה בפקולטה/יחידה יתוקן או יסולק, או לחילופין לדאוג לגדר/לסמן אותם בהתאם עם יחידת פס"ק – טכניון.
  6. להקפיד על כך שבכל המעבדות/מתקנים קיימות הוראות בטיחות קרינה כתובות לתהליכים המתבצעים בהם (כולל הוראות הבטיחות כחלק מהתהליך).
  7. לעקוב לאחר רישוי, שמירה וניידות מקורות קרינה חתומים.
  8. לעקוב אחר תקינות/חידוש שילוט, חומרי עזר ומכשור הניטור הקיים ביחידה.
  9. להשתתף  בדיונים עם פס"ק – טכניון, במידה ויש  חשיפות קרינה חריגות ואירועים חריגים (תאונה או כמעט תאונה).
  10.  להשתתף בתהליך קליטת  עובדי קרינה חדשים.