מבנה וצוות היחידה

ראש יחידת פס"ק משמש גם כממונה בטיחות קרינה:

ראש היחידה הינו אחראי לפעילות היחידה ומשמש כממונה לבטיחות קרינה במוסד כלפי כל הגופים הארציים. בידו "היתר לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים" ו- "היתר לעיסוק במתקני קרינה" מטעם המשרד להגנת הסביבה. ההיתרים מקנים לו את הסמכות לאשר רכישת חומרים רדיואקטיביים ומתקנים יוצרי קרינה עבור הטכניון כולו ולפקח על השימוש בהם.

ד"ר עדי חן-גוטרמן – ראש יחידת פס"ק וממונה בטיחות קרינה

adigute@gmail.com

טלפון: 04-8294470

צוות המקצועי של יחידת פס"ק:

צוות המהנדסים הוא האחראי לאימות ההטמעה של מערכת בטיחות הקרינה בטכניון רבתי.

הצוות מבצע מבדקים, בקורות, כיול מכשירי הניטור, הערכת סיכונים, יעוץ והדרכת העובדים בטכניון, אישור רכישה של מקורות קרינה, קבלתם ואספקתם, פינוי פסולת רדיואקטיבית. הצוות מכין דוחות בטיחות אל מול כל הגורמים בטכניון ומחוצה לו, הנחיות, הוראות, דרישות, מסייע בתכנון מעבדות קרינה ומאשר איזורי קרינה.  לשמירת רמת בטיחות קרינה נאותה בפקולטות/יחידות וקשר יעיל בין יחידת פס"ק ואנשי היחידות השונות מהנדסי פס"ק נעזרים באחראים לבטיחות קרינה בפקולטות.

לפירוט מלא של תחומי פעילות של פס"ק 

הצוות הטכני של יחידת פס"ק:

ד"ר עדי גחן-גוטרמן – מהנדסת ניטור סכנות קרינה וראש יחידת פס"ק

adigute@gmail.com

ד"ר יקטרינה דובגולבסקי – מהנדסת ניטור סכנות קרינה וממלא מקום לממונה בטיחות קרינה

katiado@technion.ac.il

טלפון:  04-8295664, 04-8294392

ניהול אדמיניסטרטיבי:

נוסף לניהול האדמיניסטרטיבי של משרד היחידה ניהול יום יומי עם השרות הרפואי המוסמך מטעם משרד העבודה (מח' ריאומטולוגיה-רמב"ם ) בביצוע בדיקות רפואיות של כל עובדי הקרינה הוותיקים והחדשים אשר בטכניון וכן תיעוד התיקים האישיים.

הדס שטרית – מזכירת יחידת פס"ק

pasak@technion.ac.il

טלפון: 04-8294392, 04-8295664

פקס: 04-8293868

מספרי הטלפון של היחידה הם: 04-8294392, 04-8295664.

מס' הפקס של היחידה: 04-8293868

טלפון חירום לאחר שעות העבודה  – 052-4257368 (עדי) ו-0524869950 (קטי)