חוקים, תקנות בטיחות ונהלי פס"ק

כל פעילויות האכיפה והפיקוח של יחידת פס"ק  על עבודה בקרינה מייננת בטכניון מבוססים על פי תקנות  הבטיחות של משרד להגנת הסביבה, משרד התמ"ת, משרד הבריאות  וותקן להגנה מקרינה של הוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית וכן לפי נהלים של יחידת פס"ק – טכניון .

כמו כן, נוהלים והוראות בטיחות של יחידת פס"ק – טכניון מבוססים על פי תקנות הבטיחות שלעיל. נוהלים אלו מרוכזים בקלסר צהוב שנמצא בכל איזור קרינה.

תקנות הבטיחות בישראל אימצו את ההמלצות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) והנציבות הבינלאומית להגנה רדיולוגית (ICRP).

חוקים ותקנות בטיחות של ישראל

נהלים והוראות בטיחות פס"ק – טכניון

המלצות ותקנות בטיחות בינלאומיות