חירום

בכל מקרה של חירום או חשש לתקלה יש להודיע מידית לבטיחות קרינה בטלפונים:

04-8294392, 04-8295664

במקרה של שפך רדיואקטיבי יש לפעול לפי הוראות "טיפול בשפך רדיואקטיבי" לפני הגעת צוות פס"ק.

טלפוני חירום לאחר שעות העבודה:

052-4257368 (עדי)

052-4869950 (קטי)

ניתן להיעזר במוקד  הביטחון בטלפון 2222 כדי לאתר את צוות של יחידת פס"ק.

הודעות שגרתיות ניתן להעביר גם בדואר אלקטרוני: pasak@technion.ac.il

פקס של היחידה: 04-8293868