אחריות של עובדי קרינה

על פי תקנות הבטיחות בעבודה ונוהלי פס"ק-טכניון, הנך מתבקש למלא את ההוראות הבאות:

*לידיעתך: בתחילת עבודה עם קרינה כל עובד חותם על טופס "הצהרתו על חובותיו של עובד קרינה".

  1. לפעול לפי נוהלי פס"ק והוראות בטיחות הקרינה שנקבעו לכל אזור קרינה
  2. להשתמש באמצעי בטיחות הקרינה, ציוד המגן, מכשור המדידה והניטור, באמצעי הבקרה האישית
  3. להתייצב לכל הדרכה ורענון שתוזמן אליו ע"י פס"ק-טכניון
  4. להתייצב לבדיקות רפואיות במועד שתורה לך יחידת פס"ק-טכניון ובסיום של עבודתך עם קרינה
  5. להודיע מיד לפס"ק על כל תקרית או תקלה ועל כל סיכון קרינה במקום העבודה שנתגלה לך במהלך עבודתך
  6. במידה שהנך חשוף לקרינה מייננת במספר מקומות עבודה עליך להודיע על כך ליחידת פס"ק-טכניון
  7. במקרה של צורך לעבוד ביחידת קרינה אחרת בטכניון או מחוץ לו, עליך לקבל אישור נוסף לכך מיחידת פס"ק-טכניון
  8. להודיע ליחידת פס"ק על כל שינוי במצב הרפואי מזה שהצהרת בבדיקה הראשונית שלך. כמו כן, חובת הדיווח חלה על העובדת מרגע הידיעה על ההריון. להנחיות לעובדת קרינה בהריון.